poniedziałek, 25 czerwca 2018

Nasi najmłodsi nagrodzeni!

Podczas przyznawania kłodzkich nagród Leonardo w kategorii najmłodszy Leonardo statuetkę zdobyła Nikola Kasperska.

Nagrodzono też projekt wykonywany w mijającym roku - "Klub czterech żywiołów". Skład drużyny realizującej projekt: Borowska Julita, Furgała Mikołaj, Grzelczyk Julia, Jagiełło Antonina, Kaczmarczyk Wiktoria,Kasperska Nikola, Kwapisz Zuzanna, Migas Mikołaj, Pączka Aleksandra, Walczak Łucja, Wojewska Laura, Ziemba Nicole.


Informacja: Urszula Duszka, zdjęcia: Marcin Kaczmarczyk.

piątek, 25 maja 2018

Ze starych kronik...


Pod opieką B. Paszyńskiego pracuje również Modelarnia Okrętowo-Lotnicza, która liczy 23 członków. Zajęcia naszych modelarzy odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny wg „Programu Szkolenia Modelarzy LOK”. I na tym odcinku pracy możemy poszczycić się dużymi osiągnięciami. Członkowie koła uczestniczyli w wielu imprezach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Do większych osiągnięć można zaliczyć: zdobycie III miejsca przez uczniów R. Schaba (kl. VIIIa) w IX Krajowych Zawodach Latawcowych – Leszno w klasie latawców płaskich; nagrodzenie prac na i Ogólnopolskiej Wystawie Mikromodeli Okrętów – Poznań; zdobycie i miejsca i pucharu przechodniego w eliminacjach powiatowych teleturnieju marynistycznego „Bałtyk morzem pokoju” oraz V miejsca w eliminacjach wojewódzkich; zdobycie i miejsca Powiatowej Wystawie ZPT – dział modelarstwa. Biorąc pod uwagę przyswojone przez członków wiadomości oraz jakość wykonanych prac, przyznano im: 3 tytuły modelarza kl. I, 6 tytułów modelarza kl. II i 14 tytułów modelarza kl. III.

środa, 23 maja 2018

Czas na "Zemstę" :)


Zgodnie z wcześniejszą obietnicą chciałabym zaprezentować dziś bardziej szczegółowo kolejne prace uczniów 2gb dotyczące "Zemsty" Aleksandra Fredry.

Kolejną ciekawą formą zastosowaną do zaprezentowania "Zemsty" był wiatrak. 

Pomysł własny ucznia, z którym wiąże się dodatkowa anegdotka z lekcji. Wykonawca, zapytany o to, dlaczego robi wiatrak, przecież nie odgrywa on w tej lekturze żadnej roli, odpowiedział: - A nie wiecie, że pani kocha wiatraki i gdy zrobię w tej formie, to dodatkowo "zapunktuję"? Prace oczywiście oceniałam sprawiedliwie, ale wzruszająca jest myśl, że uczeń wie, co kocham :) :) :)

poniedziałek, 21 maja 2018

Klub Młodego Odkrywcy prezentuje swe dokonania :)


"W poniedziałek, 14 maja br. minister Anna Zalewska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wzięła udział w otwarciu Mobilnego Centrum Edukacyjnego, które służyć będzie uczniom i nauczycielom w przekazywaniu wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). [...]

Sposób korzystania z pracowni przedstawili pracownicy Centrum Nauki Kopernik wspólnie z uczniami z Klubu Młodego Odkrywcy z Kłodzka i Międzylesia. [...]"

Za: https://men.gov.pl/ministerstwo/wizyta-szefowej-men-w-walbrzychu-otwarcie-mobilnego-centrum-edukacyjnego.html#prettyPhoto

Więcej informacji - a także zdjęcia naszych uczennic - tutaj: https://dziennik.walbrzych.pl/minister-anna-zalewska-otworzyla-mobilne-centrum-edukacji/8/#fotka 
Foto: Agnieszka Ogiegło


piątek, 18 maja 2018

Ze starych kronik...


Dzieci zdobywają wiedzę i potrzebne umiejętności nie tylko na lekcjach, mogą je rozwijać w licznych kołach zainteresowań w godzinach popołudniowych. Na terenie szkoły nadal działa SKKT, kółko plastyczne, modelarskie, PCK, kółko praktyczno-techniczne, SKS, kółko filatelistyczne TPPR. w bieżącym roku powstało kółko matematyczno-fizyczne i filmowe – to ostatnie cieszy się ogromnym powodzeniem i nie może nawet przyjąć wszystkim chętnych. Nadal efektywnie pracuje chór, który skupia 86 osób. Entuzjaści muzyki i piosenki przygotowują się obecnie do eliminacji powiatowych, ćwiczą dwu- i trzygłosowe utwory. w listopadzie powstał zespół mandolinistów, liczący dopiero 19 członków podzielonych na dwie grupy: uczniów starszych i młodszych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Nowy rok przynosi już nowe sukcesy uczniów. Rozstrzygnięty został konkurs organizowany przez WSS pt. „Człowiek jutra”. Uczestnikami byli uczniowie skupieni w kole zajęć praktyczno-technicznych, w kółku plastycznym i SKKT. Rezultaty to I, II i III miejsce w eliminacjach powiatowych, wyróżnienie w wojewódzkich. Nagrodami były piękne albumy. 

We wrześniowym numerze Wrocławskich Wiadomości Filatelistycznych podano rozstrzygnięcie konkursu na projekt znaczka pocztowego upamiętniającego 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi uczniowie. w grupie uczestników do lat 12: i miejsce – D. Ott, II miejsce – B. Lechowicz, II – T. Piróg. Trzy pierwsze miejsca zdobyli także uczniowie naszej szkoły w grupie uczestników od lat 12 – 15, są nimi kolejno: R. Ochmiński, L. Ott, J. Wachlarz. 


Koło filatelistyczne liczy 22 członków, zajęcia pod kierownictwem B. Paszyńskiego odbywają się raz w tygodniu. Działalność koła nastawiona jest głównie na przygotowanie i organizowanie (wspólnie z Zarządem Okręgu PZF) V Młodzieżowej Okręgowej Wystawy Filatelistycznej oraz przygotowanie do „Maratonu 72”. Obie imprezy poświęcone są 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Za aktywną działalność uczestników koła przyznano przez ZO PZF 5 srebrnych i 11 brązowych „Młodzieżowych Odznak Filatelistycznych”. Z osiągnięć koła należy wymienić zdobycie II i III miejsca w eliminacjach okręgowych „Maratonu 72”. Osiem nagród zdobyto za zbiory wystawione na Młodzieżowej Okręgowej Wystawie Filatelistycznej. Wytypowano i przyjęto do ekspozycji na II Ogólnopolską Młodzieżową Wystawę Filatelistyczną w Rzeszowie 3 zbiory o tematyce kopernikowskiej. Zdobyto III miejsca we współuczestnictwie Kół Młodzieżowych Okręgu Wrocławskiego.środa, 16 maja 2018

Czas na "Zemstę" :)


Zgodnie z wcześniejszą obietnicą chciałabym zaprezentować dziś bardziej szczegółowo kolejne prace uczniów 2gb dotyczące "Zemsty" Aleksandra Fredry. 


Kolejną ciekawą formą zastosowaną do zaprezentowania "Zemsty" była triorama. Nie stosowaliśmy jej jeszcze i wbrew pozorom okazała się dość ciężka technicznie (instrukcja do wykonania znajduje się w podanym linku). Efekt finalny jednak jest bardzo ciekawy i na pewno jeszcze wrócę do tej formy na lekcjach.

Inspiracja do tej pracy znajduje się na stronie: https://reliefteachingideas.com/2013/07/08/4d-trioramas/